De inhoud is geladen.

Open Fryslân

Open Fryslân

Openbaar gemaakte informatie

Op deze website vindt u inf​ormatie die op basis van de Wet open overheid (Woo) door de provincie Fryslân openbaar gemaakt is.

Woo-verzoeken met de daarop genomen besluiten en bijbehorende bijlagen publiceren wij op dit platform. De informatie wordt openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek daartoe.

Zoeken

Zoekt u specifieke informatie? Navigeer naar de stukken die u zoekt door te klikken op een van de  thema's in de rechter kolom. U kunt ook een zoekterm invoeren. U krijgt dan resultaten gepresenteerd op basis van de ingevoerde zoekterm.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. De bijlagen die wij publiceren voldoen echter niet altijd aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem contact op met ons en wij helpen u verder.

Onderzoeksrapport content Stichting Accessibility

Onderzoeksrapport techniek Cardan 

Status toegankelijkheidslabel van Open Fryslân. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.