Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over melkveebedrijven op Schiermonnikoog. Het betreft dan met name informatie die gaat over het aantal koeien, ammoniakrechten, transitievergoedingen en vergunningen.