Woo-verzoek inzake asielopvang

Verzoeker vraagt om openbaarmaking van documenten over de Provinciale Regietafel Migratie & Integratie, met inbegrip van eventuele concepten, in de periode van 1 oktober 2021 tot 21 april 2023.