Woo-verzoek inzake beëdiging van mr. S. van Haersma Buma, mr. M.A. Fokkens-Kelder en N.L. Agricola

Verzoeker vraagt om openbaarmaking van documenten aangaande de beëdiging van de heer mr. S. van Haersma Buma, mevrouw mr. M.A. Fokkens-Kelder en de heer N.L. Agricola als burgemeesters van respectievelijk, de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Dantumadiel.