Verzoeker vraagt documenten openbaar te maken die betrekking hebben op dampverwerkingsinrichtingen ten behoeve van de scheepvaart.