Woo-verzoek inzake de beëdiging van drs. H.H. Apotheker

Verzoeker vraagt om openbaarmaking van documenten aangaande de benoeming van de heer drs. H.H. Apotheker als waarnemend burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân.