Verzoeker vraagt documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het in bedrijf hebben van dampverwerkingsinrichtingen ten behoeve van de scheepvaart.