Woo-verzoek inzake verslagen PRT M&I

Verzoeker vraagt om openbaarmaking van de verslagen van de vergaderingen van de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie over de afgelopen drie jaar.