Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken met betrekking tot monitoringrapporten van de oppervlaktewaterkwaliteit van het Friese oppervlaktewater van de jaren 2010 t/m heden.