Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken waaruit blijkt dat de provincie Fryslân  het verslechteringsverbod in de KRW sinds 2009 in acht heeft genomen en dat aan de sinds 2015 geldende verbeteringseis wordt voldaan.