Woo-verzoek over ambtenaren en klimaatpetitie

Verzoeker vraagt informatie openbaar te maken over het ondertekenen van klimaatpetitie door ambtenaren. Verzoeker vraagt om kennis te kunnen nemen van de standpunten die het college van gedeputeerde Staten van Fryslân over deze kwestie heeft ingenomen en tevens kennis te kunnen nemen van de motivering daarvoor.