Woo-verzoek over communicatie en documentatie over de wolf met IPO Lupus Werkgroep

Verzoeker vraagt om alle documenten/informatie openbaar te maken die gaan over c.q. betrekking hebben op alle communicatie en documentatie over de wolf/wolven in de Provincie Friesland tussen IPO Lupus Werkgroep en de Provincie Friesland.