Woo-verzoek over de Dorpsvisie Ryptsjerk

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken inzake correspondentie/communicatie tussen Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, gedeputeerden en betrokken ambtenaren met de Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk en de initiatiefnemers van respectievelijk de Slachtedijk, Binnendijk en het landbouwpad.