Woo-verzoek over de Dúnoardswei te Houtigehage

Verzoeker vraagt informatie openbaar te maken die betrekking heeft op het bouwen van drie woningen aan de Dúnoardswei te Houtigehage.