Verzoeker vraagt om alle schriftelijke correspondentie, gespreksverslagen en e-mailverkeer tussen de provincie Fryslân en derden, die op welke manier dan ook de mestvergister Wijnjewoude betreft, openbaar te maken.