Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming voor het project melkgeitenhouderij op het perceel Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule. Verzoeker vraagt om de aanvraag en bijbehorende stukken openbaar te maken.