Woo-verzoek over het verwijderen van staalslakken N361 - bodemonderzoeken

Verzoeker vraagt om het openbaar maken van informatie die betrekking heeft op verwijdering van staalslakken N361 Dokkum. Het gaat in deze om documenten die betrekking hebben op laboratoriumuitslagen en analyses van uitgevoerde bodemonderzoeken en (grond)watermonsters die genomen zijn in verband met de toegepaste staalslakken.