Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over locaties (adressen) waar een adequate geldende milieu- en/of natuurvergunning ontbreekt.