Verzoeker vraagt inzage in de natuurvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming ten behoeve van vakantiepark Qurios Ameland, Oranjeweg 42 te Hollum