Verzoeker vraagt naar aanleiding van het Woo-besluit met zaaknummer 246668 om meer informatie openbaar te maken. Het betreft informatie die betrekking heeft op milieu-informatie en UBN-nummers.