Woo-verzoek over vergoedingen aan terreinbeherende organisaties

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de vergoedingen die de provincie Friesland verstrekt aan terreinbeherende organisaties. Het betreft de periode 2015-2022. Daarnaast vraagt de verzoeker om een volledige specificatie over hoe de vergoedingen voor de verschillende Natura 2000-gebieden zijn opgebouwd. Middels dit deelbesluit worden de subsidiebesluiten openbaar gemaakt.