Woo-verzoek over voorontwerp en ontwerp bestemmingplan Nes-Pean 1

Verzoeker vraagt informatie openbaar te maken inzake voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan Nes-Pean 1. Ook wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de afwegingen van de provincie over voornoemd plan, de uitkomst van de natuurtoets en overlastmeldingen van direct omwonenden en andere belanghebbenden op de mienskip Pean openbaar te maken.