Verzoeker vraagt informatie openbaar te maken over de Wnb-vergunning onderdeel stikstof voor KRW-project NVO Friese Meren 2 met tijdelijke inzet van provinciale stikstofrechten. Concreet wordt gevraagd om ambtelijke adviezen die betrekking hebben op Bespreekpunt B1 van de Beslutelist gearkomste fan D.S. 31 oktober 2023 te verstrekken. Ook wordt gevraagd om de mededeling (brief en/of e-mail of anderzijds) die na de GS-vergadering aan Wetterskip Fryslân is gedaan omtrent genoemd agendapunt te verstrekken.