Woo-verzoek over Wnb-vergunningen. Deelbesluit 2023

Verzoeker vraagt om alle onder ons rustende vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming (inclusief aanvraag) over de periode 2005-heden openbaar te maken.