Verzoeker vraagt om de afgegeven Wnb-vergunningen inclusief aanvraag van de zeven melkveebedrijven die momenteel in bedrijf zijn op Schiermonnikoog openbaar te maken.