Verzoeker vraagt informatie over de verklaring van geen bedenkingen en de daarbij door het college van B&W van gemeente Heerenveen gestuurde aanvraag omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken.